Edukacja ekologiczna

 

Czym zajmuje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie?

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Wilga w Górznie prowadzi działalność w zakresie edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych.

Jakiego typu zajęcia prowadzimy?
Standardowy pobyt opiera się głównie o dwie ścieżki edukacyjne - ścieżkę wiodącą do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój oraz ścieżkę wiodącą dookoła Jeziora Górzno. Ponadto realizowane są głównie wieczorami zajęcia w sali, w oparciu o materiały przygotowane przez przewodnika jak np. prezentacje multimedialne czy też filmy.
Co bardzo ważne, zajęcia prowadzone przez przewodników Ośrodka Wilga w Górznie, niezależnie od tego czy odbywają się terenie czy pod dachem zawsze angażują wszystkich uczestników - nigdy nie jest to suchy wykład, a przygotowane eksponaty które można wziąć do ręki dodatkowo absorbują dzieci i młodzież.
Podczas wycieczki do Rezerwatu Przyrody Szumny Zdrój uczestnicy zapoznają się z formami ochrony przyrody w Polsce, dowiadują się jakie rzadkie rośliny i ich zbiorowiska występują na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, uczą się rozpoznawania i poznają różne właściwości pospolicie występujących ziół, zapoznają się z typami siedlisk leśnych, oraz obserwują ślady bytności różnych zwierząt, ich wpływ na ekosystem, uczą rozpoznawania wybranych gatunków drzew liściastych i ich właściwości.

Na trasie wiodącej dookoła Jeziora Górzno uczestnicy zapoznają się z historią Górzna, uczą rozpoznawać drzewa iglaste rosnące na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, zapoznają się z typami jezior oraz uczą się rozpoznawać je, poznają budowę geo-morfologiczną terenu oraz dowiadują się o procesach które na tych terenach zachodziły dawniej jak i zachodzą obecnie. Prowadzona jest również obserwacja ptaków środowiska wodno błotnego wraz z zapoznaniem z ich zwyczajami gniazdowymi czy żerowiskowymi.
Do najczęściej realizowanego tematu zajęć w sali należą zdecydowanie zajęcia pod tytułem Sowy Polski - Historie o duchach lasu, które to, mają na celu przybliżyć uczestnikom tę grupę ptaków ze zwróceniem uwagi na szczególne aspekty ich biologii i zachowań. Podczas zajęć omawiane są między innymi takie elementy jak oczy i wzrok, uszy i słuch, szczególna budowa piór jako przystosowanie do nocnego trybu życia, pokarm, zachowania terytorialne. Ponadto każdy gatunek sowy występujący na terenie Polski został omówiony ze szczególnym naciskiem na te najpospolitsze oraz występujące na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
Oprócz standardowych tematów realizujemy różne dodatkowe starając się sprostać oczekiwaniom odwiedzającej nas grupy.Do takich tematów realizowanych głównie ze względu na kwestię bezpieczeństwa ze szkołami ponad gimnazjalnymi są nocne wyjścia do lasu w celu nauki pracy z mapą i kompasem oraz orientacji w terenie dodatkowo zależnie od pory roku skierowane na nasłuchiwanie różnych zwierząt, i tak np. wczesną wiosną są to sowy, późną wiosną leśne ptaki śpiewające, natomiast jesienią rykowisko jeleni. Kolejnym realizowanym tematem jest między innymi nauka rozpoznawania ptaków przeprowadzana w formie prezentacji, podczas której uczestnicy zapoznają się z systematyką ptaków oraz dowiadują się na co zwracać uwagę przy oznaczaniu poszczególnych gatunków, a następnie przeprowadzane są zajęcia praktyczne w terenie. Prowadzone są również zajęcia dotyczące odnawialnych źródeł energii połączone z dyskusją, czy aby wszystkie metody są przyjazne dla środowiska. Podczas zajęć zwraca się uwagę uczestnikom, że wiatraki są niebezpieczne dla ptaków i nietoperzy a elektrownie wodne są barierą dla wędrujących gatunków ryb.

Jakie korzyści płyną z prowadzonych przez nas zajęć dla uczestników?
Po zakończonych zajęciach każdy z uczestników znał motywy i sposoby ochrony środowiska oraz potrafił przewidywać i oceniać pewne następstwa działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, miał ugruntowane wiadomości z zakresu rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt. W każdym z biorących udział w zajęciach staramy się zaszczepić wrażliwość przyrodniczą, poczucie odpowiedzialności za stan oraz pomnażanie zasobów środowiska przyrodniczego, zdolność oceny niewłaściwego zachowania się innych wobec przyrody i sposobów reagowania na nie.


Co po za tym?
Do dodatkowych atrakcji które zapewniamy należy możliwość nieodpłatnego korzystania z rowerów górskich, kajaków, rowerów wodnych oraz łódki, a ponadto niedaleko Ośrodka znajduje się plac zabaw oraz kompleks boisk sportowych otwarty dla wszystkich gości przyjeżdżających do Górzna.

Do dodatkowych atrakcji w Górznie należy również park linowy oraz wioska mydlarska:
http://www.parklinowygorzno.pl
http://www.wioskamydlarska.pl/home